App Development

We richten ons op het aanbieden van diensten en producten van opdrachtgevers door middel van apps voor smartphones en tablets en het web, daarbij maken we regelmatig koppelingen met andere systemen. Die aanpak is terug te zien in de projecten (http://www NULL.cupo NULL.nl/portfolio) die we uitvoeren. We maken zowel zogenaamde ‘native’ apps voor bijvoorbeeld de iPhone en Android maar ook apps op basis van HTML5, hieronder vindt u drie voorbeelden die een goed beeld geven van onze activiteiten op het gebied van apps voor smartphones en tablets.

Eurasia Energy Observer
Een duidelijk voorbeeld is de Eurasia Energy Observer. Een online medium dat informeert over strategische ontwikkelingen op het gebied van olie en gas in het Eurasia gebied. We hebben uitvoerig met initiatiefnemer Ineras gepraat over de mogelijkheden van een centraal redactiesysteem en het koppelen aan nieuwsstromen van externe bronnen. Dit heeft eerst geresulteerd in een website waar zowel openbare artikelen te lezen zijn als artikelen alleen voor abonnees. Het redactiesysteem is voor meerdere redacteuren toegankelijk en externe nieuwsstromen zijn eenvoudig in het systeem te raadplegen. Een volgende stap was het ontwikkelen van een Android app, waarin de openbare artikelen te doorzoeken en te lezen zijn. Met de opkomst van Android tablets is de app aangepast zodat dezelfde app beter gebruik maakt van het scherm en de mogelijkheden van een tablet.

KC Radio
Een ander voorbeeld is de KC Radio app. KC Radio is een Internet radiostation dat de hits van de afgelopen 30 jaar speelt, het bestaat uit een aantal zenders en het is mogelijk verzoeknummers via Internet door te geven. Om een nog groter publiek te bereiken hebben we voorgesteld een mobiele app te maken, in ieder geval voor de iPhone. De app biedt de mogelijkheid te kiezen voor een zender waarna de juiste audio stream wordt afgespeeld. Hierbij houdt de app maximaal vijf minuten audio in het geheugen zodat bijvoorbeeld het laatste nummer nog eens kan worden beluisterd. In de app wordt getoond welk nummer er wordt afgespeeld en van welke artiest dit nummer is. In dit geval gebruiken we de iPhone app als voorbeeld om aan de Android app te werken.

Parkeerlijn
Een project waarbij de website, mobiele apps en het koppelen aan andere systemen allemaal een rol spelen is de Parkeerlijn. De Parkeerlijn heeft als doel de zoekmachine voor Parkeren in Nederland te worden, die door iedereen geraadpleegd kan worden waar hij/zij zich ook maar bevindt. Op basis daarvan zijn we de website uit gaan breiden zodat er meer interactie is met bezoekers, is een koppeling met parkeerlocaties gemaakt om vol/vrij informatie te tonen, hebben we voor de Layar omgeving een Parkeerlijn layer gemaakt en hebben we de apps voor iPhone en Android geschreven. De mobiele apps bieden dezelfde functionaliteit, maar wel zo dat een iPhone gebruiker een interface krijgt waaraan hij of zij gewend is en een Android gebruiker de functionaliteit in een duidelijke Android interface beschikbaar heeft.