Nieuws van: specificaties
Eerste versie PebbleMED

We hebben het bedrijf Medicine Men (www.medicinemen.eu (http://www NULL.medicinemen NULL.eu/)) geholpen met het opleveren van de eerste versie van PebbleMED, een zorghorloge project. Wij hebben vooral de webomgeving en het cloud deel ontwikkeld en een library geschreven die in smartphone apps kan worden gebruikt om met de cloud te communiceren....
Lees meer

Specificaties AR interieur configuration

Samen met Augmented Reality startup twnkls hebben we de functionele beschrijving en technische onderbouwing voor een Augmented Reality app voor interieur configuratie opgesteld. De kern van de specificaties wordt gevormd door User Stories in de vorm ‘Als <rol> wil ik <functionaliteit>, zodat <waarde>’. We hebben twnkls ondersteund SCRUM als agile...
Lees meer

Idee voor apps en AR ingestuurd naar waterlinie

We hebben een idee voor een speurtocht langs de Waterlinie ingestuurd om met ICT de beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij het publiek te vergroten. De speurtocht wordt ondersteund met GPS locatie en Augmented Reality om op basis van locatie en markers opdrachten tijden de speurtocht te krijgen....
Lees meer