Herstelrecht in het Onderwijs

Voor het Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO) hebben we een app gemaakt met informatie over ECHO en tools die gebruikt kunnen worden bij het toepassen van herstelrecht bij primair en voortgezet onderwijs. De app is gemaakt op basis van HTML5, hiervoor is de jQuery Mobile library gebruikt. Dit maakt het eenvoudiger om voor meerdere mobiele platforms dezelfde app uit te brengen. De app is beschikbaar voor Android, iPhone en iPad.