Systeemkoppeling

We ontwikkelen webomgevingen en mobiele apps, daarbij koppelen we onze oplossingen regelmatig aan andere systemen. In ons portfolio (http://www NULL.cupo NULL.nl/portfolio) staan verschillende voorbeelden van dit soort systeemintegratie. Hieronder vindt u drie vormen van koppeling die een goed beeld geven van onze activiteiten op dit gebied.

Externe systemen zoals betaalsystemen
Voor enkele webshops hebben we de koppeling gemaakt met betaalsystemen zoals Buckaroo en Ogone. De bestelling wordt samengesteld in onze omgeving en de betaling wordt uitgevoerd in een externe omgeving. Een andere koppeling met een externe omgeving is die van MailChimp, waar enkele van onze opdrachtgevers nieuwsbrieven samenstellen en versturen. Wij zorgen dat dit aansluit op de door ons ontwikkelde omgevingen, zodat bijvoorbeeld aan beide kanten dezelfde ontvangers bekend zijn. Maar de mogelijkheden zijn divers, zo hebben we bijvoorbeeld ook koppelingen gemaakt aan roostersystemen binnen onderwijsinstellingen.

Single Sign On
Regelmatig komen we situaties tegen waarbij een opdrachtgever gegevens van gebruikers in een centraal systeem beheert. Van ons wordt dan verwacht dat dezelfde gebruikers toegang hebben tot onze oplossingen, zonder dat deze daarvoor opnieuw moeten inloggen. Als de gebruikte technologie niet standaard beschikt over een dergelijke koppeling zoeken we uit of we dit zelf kunnen toevoegen en geven advies over de mogelijkheden.

Data ontsluiting
Het is vaak niet alleen de bedoeling data van externe bronnen te gebruiken maar ook gegevens aan te bieden aan externen, zodat deze het kunnen gebruiken in hun eigen systemen. Dit kan iets eenvoudigs als een RSS feed zijn maar ook een complexere opzet waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde Webservices die door externen worden benaderd. We passen dit ook vaak toe als zowel een weboplossing als een mobiele app wordt gebouwd die allebei dezelfde data nodig hebben.