SocializAR app

Cupo heeft de Augmented Reality startup twnkls geholpen met hun SocializAR app. Bezoekers van de Emerce eDay kregen een badge met een zogenaamde ‘marker’, via de SocializAR app konden mensen hun linkedin en twitter gegevens koppelen aan de badge en door de camera op anderen te richten deze gegevens van anderen zien.